gmbphotography.nl
Frozen moments

De IJssel

 

De IJssel is een zijtak van de Rijn die zich bij Westervoort vertakt, de lengte van de IJssel is ongeveer 125 km,

 

Bij Westervoort liggen de zomerkaden zo,n 70 meter uit elkaar en bij Kampen is de IJssel ongeveer 140 meter breed.

Bij hoog water zoals de afgelopen weken lopen de uiterwaarden ook vol en kan de breedte soms honderden meters worden.

Het hoogte verschil kan ook heel groot zijn, het grootste verschil bij Deventer kan zo,n 6 meter bedragen.

De loop van de IJssel volgt de vallei tussen de Veluwe en de Sallandse Heuvelrug,die het IJsseldal genoemd wordt.

 

Van Deventer tot voorbij Hattem vormt de rivier de grens tussen Gelderland en Overijssel.  

De belangrijkste zijrivier is de Oude IJssel die bij Doesburg in de IJssel uitmondt.

 

Het Twentekanaal, een belangrijke gegraven vaarweg, komt tussen Zutphen en Deventer in de IJssel uit.

Het Apeldoorns kanaal is aan weerszijden verbonden met de IJssel, namelijk bij Dieren en Hattem. Het kanaal heeft kanaal tegenwoordig alleen nog folkloristische betekenis. Er zijn echter plannen om het kanaal weer bevaarbaar te maken.

 

In verband met de voorziene Klimaatverandering wordt in het kader van het project Ruimte voor de Rivier, door onder andere het graven van nevengeulen de capaciteit van de IJssel vergroot. 

De foto,s in het album zijn over een langere periode gemaakt o.a tijdens mijn fietstochten over de Wilpse en Voorster Klei.

Zoals altijd kom je door het klikken op de foto terecht in het bijbehorende album.

Veel kijkplezier.

Groeten GMB

 

Reacties